Wysolenia, Mokre tynki

W Przypadku mokrych zasolonych tynków mamy pewność o uszkodzonej bądź braku izolacji poziomej , pionowej, lub też zalewaniu ściany wodą gruntową. Wysolenia są efektem transportu roztworu soli w murze i na jego powierzchni pozostają wykwity. Woda ta parując pozostawia na powierzchni ściany sól widoczną w postaci wykwitów. Metoda ta polega na skuciu mokrych  tynków i zastosowaniu odgrzybiania, odsalania, warstw podkładowych oraz specjalnych tynków osuszających

Tynk osuszający   – woda zawierająca sole jest przejmowana przez tynk na głębokość paru milimetrów. Woda odparowuje wewnątrz tynku. Ponieważ woda w stanie ciekłym nie przechodzi przez tynk renowacyjny, lecz tylko w postaci pary, tynk pozostaje suchy. Para wodna nie przenosi zasoleń ,dla tego tez nie ma wykwitów soli ani  tez mokrych plam podczas odparowania z mokrych ścian wilgoci.