Osuszanie po zalaniu – osuszacze

Osuszanie  osuszaczami – Osuszacz zasysa powietrze wilgotne, z którego usuwa wilgoć  stosowane są w przypadku mokrych robót budowlanych gipsowania malowania, tynkowania, mogą być również stosowane w obiektach po zalaniach wodami powodziowymi. Służą one do przyspieszenia wysychania ścian, posadzek w pomieszczeniach.

Osuszanie kondensacyjne polega na osuszeniu powietrza zawartego wewnątrz pomieszczeń przez skroplenie zawartej w nim pary wodnej. W wyniku tego obniża się znacznie wilgotność względna powietrza i wilgoć zawarta w murze odparowuje. Wilgotne powietrze zasysane jest przez wentylator i przesyłane do parownika, w którym następuje kondensacja pary wodnej. Kondensat zbiera się w zbiorniku, skąd przy pomocy pompy odprowadzany jest do instalacji ściekowej. Osuszacze kondensacyjne działają skutecznie w szerokim zakresie temperatur od 0o do +40oC, lecz optymalną temperaturą jest 20-25oC.