Ocieplanie docieplanie ścian

Izolacja ścian wykonywana najczęściej styropianem o gr. min 10cm, Kolejność prowadzenia robót

 • przygotowanie powierzchni ścian, gruntowanie ścian
 • Przygotowanie zaprawy klejowej
 • Przyklejenie do powierzchni ścian płyt styropianowych
 • Mocowanie styropianu za pomocą kołków z tworzywa sztucznego
 • Wyrównanie powierzchni styropianu za pomocą gruboziarnistego papieru ściernego
 • Naniesienie warstwy zaprawy klejowej na powierzchnię styropianu
 • Ułożenie siatki zbrojnej z włókna szklanego (wciśnięcie siatki w klej za pomoc
 • metalowej pacy)
 • Uzupełnienie i wyrównanie warstwy klejowej skrywającej siatkę
 • Wykonanie zewnętrznej warstwy tynku po uprzednim zagruntowaniu podłoża       właściwym gruntem

Błędy wykonawcze dociepleń budynków przez firmy budowlane:

 • złe przygotowanie podłoża pod warstwę docieplenia, brak gruntowania podłoża
 • układanie płyt jedna nad drugą bez przesunięcia, mostki termiczne
 • używanie zaprawy klejącej do wypełnienia szczelin powstałych pomiędzy płytami styropianu, mostki termiczne
 • pozostawienie niewypełnionych szczelin pomiędzy płytami styropianu
 • złe nakładanie kleju na płyty styropianowe
 • niewłaściwe ułożenie płyt na narożniku budynku
 • nadmierne kołkowanie mostki termiczne
 • zły montaż siatki wzmacniającej