Malowanie elewacji tynki ozdobne

Malowanie elewacji tynki ozdobne, szlachetne-mają na celu poprawienie komfortu wyglądu elewacji. Zasadniczą różniącą tynki mineralnych od tynków akrylowych jest inne spoiwo. W przypadku tynków mineralnych podstawowym spoiwem jest cement, tynków akrylowych – żywice akrylowe.