Izolacja pozioma metodą Iniekcji grawitacyjnej

Metody wykonania izolacji poziomej śą podobne  do metody iniekcji krystalicznej w tym przypadku układ otworów uzależniony jest od rodzaju środka iniekcyjnego.  Są to metody wytwarzania  izolacji  poziomej, środkami żywicznymi , silikonami bądź środkami  krzemianowymi. Cena tych środków jest wyższa od iniekcji krystalicznej ,trwałość  metod silikonami żywicami wynosi  około  od 10-15lat.Cena uzależniona od rodzaju środka iniekcyjnego oraz od renomy producenta