Izolacja pozioma metoda cięcia ścian podcinki muru

Wykonanie tej izolacji możliwe jest przy obustronnym dostępie do muru, związane to jest z przeszkodami  z zewnątrz bądź wewnątrz budynku. W przypadku gdy w  murze znajdują się  kamienie ,konstrukcje  stalowe ,rury co, itp. ,brak jest możliwości wykonania podcinki. W przypadku piwnic  izolacja pozioma  może być wykonana wyłącznie razem z  izolacją  pionową. W przypadku wykonanej izolacji pionowej piwnicy brak jest możliwości wykonania późniejszej izolacji poziomej ze względu  na możliwość przecięcia izolacji pionowej, tutaj jedynym rozwiązaniem jest iniekcja krystaliczna wykonana od wewnątrz piwnicy.

Metoda Ciecia ścian podcinki ścian,muru polega na  sprawdzeniu przeszkód związanych z podcięciem muru , przewody ,instalacje co, meble, itp. Wykonanie  podcięcia muru  przy pomocy piły, włożeniu foli poliestrowej, politylenowej ,papy hydroizolacyjnej  ,wbicie klinów, zamknięcie szczeliny zaprawą. Można oczekiwać  od  tej metody  jak w przypadku iniekcji krystalicznej  bezterminowej trwałości jako izolacji poziomej wytworzonej w zawilgoconych murach. W przypadku trudnego  dostępu do ścian oraz bardzo grubych ścian powyzej 70 cm grubości,wysokich budynkach ,polecamy metodę iniekcji krystalicznej ze względu na możliwość pęknięć rys osiadania ścian.