Iniekcja Krystaliczna

Opis Iniekcji Krystalicznej

Współpracujemy z Dr inż. Wojciechem Nawrotem, posiadamy licencje. Wynalazek iniekcja krystaliczna, wielokrotnie nagradzany na najważniejszych światowych wystawach wynalazczości, dotyczy właśnie metody osuszania budowli, które uległy zawilgoceniu wskutek podciągania kapilarnego wód gruntowych. Warstwa izolacyjna pozioma i pionowa tworzy się przez krystalizację nierozpuszczalnych w wodzie minerałów w porach i kapilarach materiału budowlanego tworząc blokadę,izolację poziomą bądz pionową,zatrzymującą wilgoć.
Technologię iniekcji krystalicznej można stosować do wytwarzania izolacji przeciwwilgociowe; poziomej i pionowej od wnętrza obiektów, bez odkopywania murów zewnętrznych. Metodę tę stosuje się do osuszania zawilgoconych obiektów bez względu na rodzaj użytego materiału do budowy murów, oraz bez względu na ich grubość i stopień zawilgocenia i zasolenia. Technologia iniekcji krystalicznej ma wiele zalet jest zdecydowanie najtańszą metodą osuszania budowli stosowaną w Polsce, jest ekologiczna, bardzo prosta w stosowaniu. Do wytwarzania blokady przeciwwilgociowej używane są mineralne preparaty całkowicie wytwarzane w Polsce i z polskich surowców, daje tym lepsze efekty, im bardziej mur jest zawilgocony. Dlatego też przed iniekcją dodatkowo nawilża się otwory iniekcyjne w murze. Wytworzona blokada przeciwwilgociowa typu mineralnego, wykorzystująca do tego celu unikatowe zjawisko samo organizacji kryształów, jest praktycznie bezterminowo trwała w czasie.
Stosujmey także inne środki iniekcyjne do wytwarzania blokady przeciwwilgociowej lecz cenowo są one droższe.
Techniki iniekcyjne są najnowocześniejszymi, skutecznymi oraz bezpiecznymi dla budynku metodami w zwlaczniu wilgoci oraz zapobieganiu wilgoci.