Iniekcja ciśnieniowa rys pęknięć

Metody ciśnieniowe, mają  zastosowanie w stałych naporach wody, przeciekach, sklejaniu rys  gdy ciśnienie hydrostatyczne jest na tle duże, że może wypłukać iniekt. Wtedy należy zastosować metody ciśnieniowe.

Najczęstsze przyczyny powstawania pęknięć, rys to:

 • Naprężenia spowodowane obciążeniem
 • Naprężenia spowodowane skurczem
 • Naprężenia spowodowane ruchami podłoża
 • Naprężenia spowodowane przez zmiany temperatury
 • Obciążenia termiczne

Prace polegają na wprowadzeniu, poprzez wywiercone otwory, preparatu iniekcyjnego na bazie.

Materiały mineralne:

 • zaczyny cementowe
 • suspensje cementowe
 • krzemiany

Tworzywa sztuczne:

 • żywice epoksydowe
 • akrylaty
 • żywice poliuretanowe
 • silikony
 • silikaty
 • żele

 

Iniekcję ciśnieniową wykonuje się  w miejscach uszkodzeń, szczególnie  w rysach występujących w betonie bądź w murachaby je wypełnić uszczelnić i scalić konstrukcję betonową. W miejscach gdzie konieczne jest szczelne  wypełnienie rys i uszkodzeń sklejanie elementów betonowych stosowane są żywice epoksydowe których wytrzymałość jest większa niż zwykłych betonów. Natomiast tam gdzie musi być zapewniona szczelność  przed wilgocią, wodą stosuje siężywice poliuretanowe spienialnezatrzymujące wodę pod ciśnieniem, przecieki. W przypadku rys przemieszczających się wymagane są elastyczneżywice iniekcyjne, pozwala to na wykonanie trwałego elastycznego uszczelnienia.

Otwory są wiercone w kierunku pęknięcia pod kątem 45 stopni co 10cm-15cm. Odwierty należy oczyścić za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem. Przebieg rysy na powierzchni jest zazwyczaj dobrze widoczny. Natomiast przebieg rysy pod powierzchnią, wewnątrz elementu konstrukcyjnego jest nieznany. Wiercenie otworów w kierunku rysy z przeciwległych stron pęknięcia, daje pewność że każdy odwiert przebiega przez rysę