Informacje

Hydroizolacja budynków

Właściwie wykonana chroni skutecznie przed wilgocią i wodą, decyduje o prawidłowej eksploatacji budynku oraz jest gwarancją jego trwałości.

Rozrózniamy izolacje:

Izolacje poziome, izolacje pionowe przeciwwilgociowe uszczelniajace kazda z tych izolacji posiada swoja trwałosc wytrzymalosć na odzialywanie środowiska zewnetrznego oraz porcesow zachodzących w murach oraz w ziemi .Trzeba liczyc sie z tym że kazda izolacja  po pewnym czasie sie uszkodzi Taką izolacje nalezy wetdy odtworzyc, naprawic bądz wykonac calkowice na nowo.  

Osuszanie piwnic i przyziemia budynku

Zmiana funkcji zaniedbanych przez dziesięciolecia piwnic nie może ograniczać się tylko do wykonania badz odtworzenia izolacji . Osuszaniu przyziemia budynku powinny towarzyszyć czynności polegające na wykonaniu nowych tynków, najczęściej z tynków renowacyjnych wraz z odpowiednimi farbami, oraz instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, wentylacyjnych , udrożnieniu lub zmianie sposobu odprowadzenia wód deszczowych jak równiez jesli to mozliwe zmiana uksztaltowania terenu wokół budynku.

Skutki nadmiernego oddzialywania wilgoci na budynek

Zbyt duże zawilgocenie powoduje obniżenie wytrzymałości na ściskanie zarówno cegły, jak i zaprawy, szczególnie zaprawy wapiennej, wpływa na zmniejszenie trwałości murów i na pogorszenie warunków eksploatacyjnych w budynku.
Woda zgromadzona w murach stwarza niekorzystny mikroklimat w pomieszczeniach, pogarsza właściwości termoizolacyjne przegród, przyczynia się do stopniowej destrukcji muru, odpadanie tynków i powłok malarskich.
Duża wilgotność ścian oraz duża wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczeń, podwyższona także w przypadku braku wentylacji pomieszczeń, sprzyja rozwojowi grzybów domowych i pleśniowych, które mają negatywny wpływ na zdrowie .

Oddziaływanie soli w murach
Obniżenie trwałości murów występuje , gdy dużemu zawilgoceniu towarzyszy duże zasolenie. W budynkach problemem są często sole, gromadzące się w murach w wyniku zachodzącego przez długi czas transportu kapilarnego wody wraz z zawartymi w niej roztworami solnymi.
Obecność soli w murach powoduje zwiększenie zdolności do higroskopijnego wchłaniania wilgoci z powietrza. W przypadku mocno zasolonych murów zawilgocenie murów wskutek pochlaniania wilgoci z powietrza może być tak duzy jak wchlanianie wilgoci z gruntu.W przypadku zasolonych tynków takie tynki sa zawsze do skucia.

Wilgoć a izolacja budynku

 Zniszczone mury można uratować, jeśli odtworzy się w nich hydroizolację poziomą w przypadku braku piwnic badz izolacje pionową w przypadku piwnic  . Do wyboru jest kilka metod z czego najpopularniejsze to iniekcja ,iniekcja krystaliczna , podcinanie muru i oraz reczne wykuwanie  odcinkami  muru Zawilgocenie ścian piwnicy czy parteru następuje na skutek braku, uszkodzenia lub naturalnego wyeksploatowania hydroizolacji poziomej a  także izolacji  pionowej. Woda zalegająca w gruncie  wsiąka lub w przypadku piwnic przesiaka mury  , a następnie jest podciągana kapilarnie ku górze. Powoduje to zniszczenie ścian i obniżenie ich wytrzymałości zawilgocone elementy budynku  szybciej ulegają procesom starzenia. Jednocześnie obniża się izolacyjność termiczna muru, a wewnątrz domu na ścianach pojawiają się wykwity solne będące przejawem wilgoci. Wilgotne mury to idealne miejsce rozwoju dla grzybów i pleśni, które wywołują liczne choroby. W mieszkaniu daje się odczuć nieprzyjemny zapach wilgoci i stęchlizny. To wszystko wpływa bardzo niekorzystnie na zdrowie mieszkańców oraz ich samopoczucie.

Skąd się bierze wilgoć w domu?

Podstawową przyczyną pojawienia sięwilgoci w domujest brak odpowiedniej izolacji wodochronnej fundamentów lub podpiwniczenia. W starych domach izolacje mogły zostać wykonane niestarannie albo uległy wyeksploatowaniu.

Inną przyczyną pojawienia się wilgoci w domu jest nieodpowiednie izolowanie termiczne przegród zewnętrznych. Całe ściany mogą być wtedy zimne albo w ścianach pojawią się miejsca zimniejsze – mostki termiczne. Na skutek różnicy temperatury między ciepłym wnętrzem domu a zimną przegrodą lub jej fragmentem może dojść do wykroplenia się wilgoci pojawienia sie rózne rodzaju plesniawek . 

W normalnie eksploatowanym budynku zawsze znajduje się wilgoć powstająca w kuchni czy łazience podczas gotowania, brania kąpieli . Także ludzie i zwierzęta domowe wydychają wilgotne powietrze. Ale jeśli system wentylacyjny nie jest sprawny, jej nadmiar nie zostanie usunięty. Najczęściej jest stosowany system grawitacyjny wymagający stałego napływu świeżego powietrza z zewnątrz.   Ocieplenie budynku  ,  szczelne okna i drzwi przy slabej wentylacji powodują zagrzybienia . Nieszczelność w instalacji wodnej lub kanalizacyjnej może spowodować, że woda będzie się sączyć pod podłogą lub w ścianie przez kilka lat , co doprowadzi do zawilgoceń.

Metody osuszania piwnic

Niestety osuszanie piwnic oraz scian nie podpiwniczonych nie jest prostą operacją i nie ma na to jednej, uniwersalnej metody. Każdy budynek to odrębny przypadek, który trzeba traktować indywidualnie. Dlatego  prace osuszeniowe należy wykonywac przez doświadczoną firmę. Prace powinna poprzedzić analiza przyczyny i stopnia zawilgocenia budynku. Na podstawie analizy  ekspertyzy można dobrać najwłaściwszy sposób osuszenia budynku.

Odtworzenie izolacji poziomej a trwałość przepony 

Izolację poziomą robi się po to, by uniemożliwiła wodzie, która dotrze do muru, wędrówkę w górę tzw. podciąganie kapilarne.Woda jest zasysana przez mur i powoli zawilgaca wyższe  partie. W skrajnych przypadkach proces zawilgacania może się zacząć od dolnych partii ścian piwnicznych i dotrzeć aż do szczytu ścian parteru.

Aby więc zatrzymać wilgoć , między ławą fundamentową a ścianą musi być ułożona szczelna izolacja wodochronna. Jeśli została uszkodzona lub, badz nie ma , konieczne będzie jej wykonanie . Można to zrobić na kilka sposobów: Iniekcja krystaliczna ,podcinanie muru badz wykuwanie muru.

Izolacja pozioma rodzaje

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się  gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas budowania obiektu. Izolacje poziome i pionowe mają ponownie zabezpieczyć przegrody budynku lub budowli poddawanych renowacji przed wilgocią podciąganą z gruntu, wodą opadową lub naporową.

 Izolacje poziome dzieli się na:

  • odtwarzane metodami mechanicznymi czyli podcinanie muru oraz chemiczne odtwarzane metodami iniekcyjnymi.
  • Izolacje poziome odtwarzane metodami mechanicznymi polegaja na utworzeniu przerwy pomiędzy fundamentem a scianą pasa przerywajacego podciąganie kapilarne.
  • Izolacje poziome chemiczne polegaja na wykonaniu przepony poziomej poprzez ciecz iniekcyjna wstrzykiwaną w mur która powoduje zatykanie kapilar materiału budowlanego przerwanie poodciagania.

Trwałosci obu izolacji sa rózne dla izolacji metodą podcinania muru trwałość wynosi conajmniej 100 lat dla izolacji metoda iniekcji krystalicznej od ok 10 do 50 lat uzaleznione od wykonastwa oraz od srodka iniekcyjnego.