Grzyb pleśniowy

Grzyb pleśniowy – Pleśniawka jest to typ  powierzchniowy usuwanie środkami  chlorowymi  powierzchniowo.

Najczęstszą przyczyną pojawienia się pleśniawek w budynku jest (duża różnica temperatur ,przemarzanie ścian ,zła wentylacja, brak wentylacji ,w skrajnych przypadkach żle wykonana lub brak  izolacji poziomej pionowej budynku .

Zazwyczaj   to wina właścicieli  budynku przez nie umiejętne wentylowane pomieszczeń lub nie wentylowanie pomieszczeń w czasie zimy, suszenie prania na grzejnikach, niesprawnej  wentylacji ,brak wentylacji ,brak okapu nad kuchenkami, nieumiejętne docieplenie ścian, brak docieplenia  budynku, przemarzanie ścian, zastosowanie okien o niskiej paro przepuszczalności z wentylacja mechaniczną, stosowanie w  wilgotnych zimnych, pomieszczeniach (piwnice, garaże, klatki schodowe)tynków gipsowych, gipsów, płyt gipsowych gdzie pleśniawka ma idealne środowisko do rozwoju. Jest wiele rodzajów pleśniawek, ich grzybnia może przybierać różny kolor, czerwony, brązowy, zielony czy żółty.
Najczęściej występujące w naszym otoczeniu grzyby pleśniowe należą do rodzajów:
Alternaria, Aspergillus, Aerobasidium pullulans, Cladosporium, Fusarium, Penicillium, Stemphylium, Trichoderma, Turula .Najczęściej spotykane grzyby pleśniowe w naszych mieszkaniach rozwijają się w miejscach gdzie następuje  słaby przepływ powietrza. Zwykle są to: narożniki ścian , złącza ścian i stropów, nadproża, ościeża okienne oraz za meblami. Tam gdzie wilgotne powietrze styka się z chłodną ścianą następuje wykroplenie (kondensacja) pary wodnej i powstaje pleśniawka.