Drenaż ścian fundamentów zewnętrzny

Najczęściej stosowany wykonywany w formie opaski wokół zewnętrznej strony ścian fundamentowych – stąd też często stosowana nazwa “drenaż opaskowy”

Drenaż tworzą perforowane rury z tworzyw sztucznych, położone ze spadkiem min. 5% w stosunku do najniżej położonej studzienki zbiorczej. Średnica wewnętrzna rury drenarskiej powinna mieć 100 mm. Dobrze jeśli w każdym rogu  budynku są zainstalowane studzienki kontrolne rewizyjne do czyszczenia płukania drenu.  Wodę z drenażu można odprowadzić na przykład do kanalizacji deszczowej .Jeśli nie ma takiej kanalizacji sposób odprowadzenia wody z drenażu należy dobrać odpowiednio do warunków gruntowych. Jeśli w podłożu znajdują się grunty przyjmujące wodę na przykład Piaski można zastosować metodę rozkroplenia. Polega ona na rozprowadzeniu wody z drenażu po terenie działki w odległości 20m od budynku. Gdy Budynek jest posadowiony na gruncie nie przepuszczającym wody natomiast głębiej są warstwy gruntu przepuszczalnego wodę  można zastosować studnie chłonna łączącą  warstwy ziemi  mogącymi przyjąć wodę na przykład piaskami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *