Drenaż piwnic wewnętrzny

Wykonywany na starej posadzce bądź skucie starej w oraz wykonanie nowej przypadku  gdy konieczne jest obniżenie poziomu wody gruntowej piwnic bądź  nie ma możliwości wykonania drenażu zewnętrznego .Tak może się zdarzyć na przykład z domami w zabudowie szeregowej lub gdy zalewana piwnica jest tylko pod niewielką częścią domu i nie ma potrzeby robienia drenażu wokół całego budynku.

Zasada działania drenażu wewnętrznego jest taka sama jak drenażu zewnętrznego: rury drenarskie doprowadzają wodę do studni zbiorczej z której grawitacyjnie lub pompami jest ona odprowadzana na zewnątrz .Wodę z drenażu można odprowadzić na przykład do kanalizacji deszczowej .Jeśli nie ma takiej kanalizacji sposób odprowadzenia wody z drenażu należy dobrać odpowiednio do warunków gruntowych Jeśli w podłożu znajdują się grunty przyjmujące wodę na przykład Piaski można zastosować metodę rozkroplenia .Polega ona na rozprowadzeniu wody z drenażu po terenie działki w odległości 20-30 m od budynku. Gdy Budynek jest posadowiony na gruncie nie przepuszczającym wody natomiast głębiej są warstwy gruntu przepuszczalnego wodę  można zastosować studnie chłonna łączącą  warstwy ziemi  mogącymi przyjąć wodę na przykład piaskami .