Wysolenia, Mokre tynki

W Przypadku mokrych zasolonych tynków mamy pewność o uszkodzonej bądź braku izolacji poziomej , pionowej, lub też zalewaniu ściany wodą gruntową. Wysolenia są efektem transportu roztworu soli w murze i […]

Grzyb domowy

Rozwojowi grzybów domowych sprzyjają warunki gdy maja dostęp do pożywienia w postaci drewna, substancji organicznych .Grzyby domowe atakują podłogi, więźbę dachową, futryny, boazerie, stolarkę okienną, wszędzie tam gdzie mamy do […]

Grzyb pleśniowy

Grzyb pleśniowy – Pleśniawka jest to typ  powierzchniowy usuwanie środkami  chlorowymi  powierzchniowo. Najczęstszą przyczyną pojawienia się pleśniawek w budynku jest (duża różnica temperatur ,przemarzanie ścian ,zła wentylacja, brak wentylacji ,w skrajnych […]