Izolacja pionowa metodą iniekcji krystalicznej

Izolacja pionowa metodą iniekcji krystalicznej polega na wykonaniu siatki otworów pod kątem ok. 30 stopni  oddalonych od siebie co 20 cm mijankowo, przepłukaniu i wlaniu iniektu krzemowego do wykonanych otworów […]

Drenaż piwnic wewnętrzny

Wykonywany na starej posadzce bądź skucie starej w oraz wykonanie nowej przypadku  gdy konieczne jest obniżenie poziomu wody gruntowej piwnic bądź  nie ma możliwości wykonania drenażu zewnętrznego .Tak może się zdarzyć na […]

Drenaż ścian fundamentów zewnętrzny

Najczęściej stosowany wykonywany w formie opaski wokół zewnętrznej strony ścian fundamentowych – stąd też często stosowana nazwa “drenaż opaskowy” Drenaż tworzą perforowane rury z tworzyw sztucznych, położone ze spadkiem min. […]

Izolacja pionowa wewnętrzna powierzchniowa

Izolacja pionowa wewnętrzna powierzchniowa – jest to izolacja powierzchniowa  stosowana wyłącznie w przypadkach kiedy izolacja zewnętrzna  jest nie możliwa do wykonania. Metoda ta polega na oczyszczeniu powierzchni odgrzybieniu odsoleniu zastosowaniu, preparatów […]