Izolacja pozioma metoda cięcia ścian podcinki muru

Wykonanie tej izolacji możliwe jest przy obustronnym dostępie do muru, związane to jest z przeszkodami  z zewnątrz bądź wewnątrz budynku. W przypadku gdy w  murze znajdują się  kamienie ,konstrukcje  stalowe […]

Iniekcja ciśnieniowa rys pęknięć

Metody ciśnieniowe, mają  zastosowanie w stałych naporach wody, przeciekach, sklejaniu rys  gdy ciśnienie hydrostatyczne jest na tle duże, że może wypłukać iniekt. Wtedy należy zastosować metody ciśnieniowe. Najczęstsze przyczyny powstawania […]

Izolacja pozioma metodą Iniekcji grawitacyjnej

Metody wykonania izolacji poziomej śą podobne  do metody iniekcji krystalicznej w tym przypadku układ otworów uzależniony jest od rodzaju środka iniekcyjnego.  Są to metody wytwarzania  izolacji  poziomej, środkami żywicznymi , […]